Κύριες δράσεις

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες δράσεις:

1. Ερευνητική Εργασία στην Αναγνώριση Δραστηριοτήτων – Συστήματα Επίγνωσης Πλαισίου (Context Aware) και Εντοπισμού Επειγόντων Περιστατικών

2. Ερευνητική Εργασία στη Συναισθηματική υπολογιστική (Affective Computing)

3. Ερευνητική Εργασία στη Νευροεπιστημονική προσέγγιση της συναισθηματικής Υπολογιστικής

4. Προώθηση της Έρευνας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

5. Αξιολόγηση – Διάχυση Αποτελεσμάτων έργου