Πρόγραμμα Neuroscience Day June 2013

ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ (26 IOYNIOY 2013)

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α-Αμφιθέατρο 1) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ης Σεπτεμβρίου)

Πρόγραμμα

10:00-10:30    Registration and Coffee

10:30-10:40    Welcome and introduction 

    Panos Bamidis, Aristotle University of Thessaloniki, Principal Investigator, AUTH team, STHENOS research project

10:40-11:30    Current and emerging potential for magnetoencephalography in clinical practice and neuroscience research

    Christos Papadelis, PhD, Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Boston, USA

11:30-12:00    Theory and Applications of Inverse Modelling, Beamformers and Virtual Electrodes

    Mark Hymers, PhD, The York Neuroimaging Centre, University of York, UK

12:00-12:30    Directional connectivity estimation in MEG with application to visual word recognition

    Andrew Quinn, MSc, The York Neuroimaging Centre, University of York, UK 

12:30-13:00    Audiovisual integration: Cortical plasticity effects induced by short and long term musical training

    Evangelos Paraskevopoulos, Institute for Biomagnetism and Biosignalanalysis, University of Münster, Germany

13:00-13:30    Open Discussion-closing

 

Attached files: