Χαιρετισμός

Η συναισθηματική υπολογιστική (affective computing) ορίζεται ως το πεδίο εκείνο της επιστήμης των υπολογιστών που αφορά, προκύπτει από, ή επηρεάζει σκόπιμα το συναισθηματικό μας κόσμο. Στόχος των ερευνητών του επιστημονικού αυτού πεδίου είναι να προάγουν τεχνικές/μεθόδους/εργαλεία που θα αφορούν είτε στην αναγνώριση των συναισθηματικών καταστάσεων του ανθρώπου, είτε στον τρόπο με τον οποίο αυτά δημιουργούνται ή εκφράζονται στις υπολογιστικές μηχανές. Στο πλαίσιο του έργου που υλοποιούμε η έρευνα μας αποσκοπεί στην ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών (human-centered) υπολογιστών οι οποίοι να μπορούν να  κατανοήσουν την κατάσταση του ανθρώπου (ταυτότητά, συναισθήματα, κινήσεις) χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά και βιολογικά σήματα και μετά να αλληλεπιδράσουν μαζί του, χρησιμοποιώντας κυρίως συνθετική οπτικοακουστική πληροφορία. Οι «ανθρωποκεντρικοί υπολογιστές» μπορεί να είναι συμβατικοί  υπολογιστές, αλλά και φορητοί υπολογιστές, που συνιστούν έξυπνα, κινητά, διεισδυτικά και διάχυτα (Pervasive and Ubiquitous) συστήματα.  

Η ανάγκη για διεισδυτικά και διάχυτα συστήματα είναι ήδη αισθητή σε πληθώρα εφαρμογών:

i) Βοηθητικά υπολογιστικά (assistive computing) συστήματα που επικουρούν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις να ζουν ανεξάρτητα, βοηθώντας τους να εκτελέσουν καθημερινά καθήκοντα.

ii) Συστήματα ανάλυσης οπτικοακουστικού περιεχομένου (π.χ. ροή βίντεο και ήχου) που αφορά κυρίως ανθρώπους, με στόχο την αναγνώριση της κατάστασης και των δραστηριοτήτων τους καθώς και τον εντοπισμό επειγόντων περιστατικών.

iii) Συστήματα αναλυσης βιοσημάτων και νευροφυσιολογίας για την αναγνωριση παθολογικών καταστάσεων (π.χ. Alzheimer) και την παρακολούθηση θεραπειών.

Στην περίπτωση της ανάλυσης οπτικής πληροφορίας (εικόνα/βίντεο/ήχος), αναπτύσσονται εύρωστες τεχνικές για την αναγνώριση της κατάστασης  και των ενεργειών του ανθρώπου ή μικρής ομάδας αλληλεπιδρόντων ατόμων. Επιπροσθέτως η ανάλυση των βιολογικών-νευροφυσιολογικών  σημάτων  αναμένεται να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την αντίληψη των οπτικοακουστικών ερεθισμάτων από τον άνθρωπο και την επίδρασή τους στη συναισθηματική και ψυχολογική του κατάσταση.

Ελπίζουμε η πληροφορία που θα βρείτε στον ιστότοπο του έργου ΣΘΕΝΟΣ να κεντρίσει το ενδιαφέρον σας για την ανθρώπινη αυτή εκδοχή των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων.

 

Με εκτίμηση

Ηλίας Μαγκλογιάννης

Συντονιστής έργου ΣΘΕΝΟΣ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων