Εταίροι-Συνεργάτες

Οι δράσεις του έργου συντονίζονται από τρείς ερευνητικές ομάδες με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ. Μαγκλογιάννη Ηλία.

Name Short name Country
Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος (ΠΣΕ) PSE GR
Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Βίντεο και Πολυμέσων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) EMP GR
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) AUTH GR