Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καθώς το έργο είναι πολυδιάστατο στη φύση του, στην ομάδα έργου από την πλευρά του ΑΠΘ συμμετέχουν διάφορα Εργαστήρια και επιστήμονες, όπως π.χ. από το χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής, της Φυσιολογίας, της Ωτολαρυγγολογίας, της Νευρολογίας και της Μηχανολογίας.

Μέλη

Εικόνα Ανέστης Κάλφας
Ανέστης Κάλφας
Εικόνα Αντρέας Ιωαννίδης
Αντρέας Ιωαννίδης
Εικόνα Αντώνης Μπίλλης
Αντώνης Μπίλλης
Εικόνα Δημήτρης Κάζης
Δημήτρης Κάζης
Εικόνα Δημήτρης Σπάχος
Δημήτρης Σπάχος
Εικόνα Ευδόκιμος Κωνσταντινίδης
Ευδόκιμος Κωνσταντινίδης
Εικόνα Ιορδάνης Κωνσταντινίδης
Ιορδάνης Κωνσταντινίδης
Εικόνα Κωνσταντίνος Παππάς
Κωνσταντίνος Παππάς
Εικόνα Μανούσος Κλάδος
Μανούσος Κλάδος
Εικόνα Μαρία Αλμπάνη
Μαρία Αλμπάνη
Εικόνα Παναγιώτης Μπαμίδης
Παναγιώτης Μπαμίδης
Εικόνα Στέφανος Τριαρίδης
Στέφανος Τριαρίδης
Εικόνα Χάρης Στυλιάδης
Χάρης Στυλιάδης
Εικόνα Χρίστος Παπαδέλης
Χρίστος Παπαδέλης
Εικόνα Χρυσoύλα Λιθαρή
Χρυσoύλα Λιθαρή