Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος (ΠΣΕ)

Μέλη

Εικόνα Γεώργιος Φούρλας
Γεώργιος Φούρλας
Εικόνα Δημήτριος Κοσμόπουλος
Δημήτριος Κοσμόπουλος
Εικόνα Ηλίας Μαγκλογιάννης
Ηλίας Μαγκλογιάννης
Εικόνα Θεοδόσης Γούδας
Θεοδόσης Γούδας
Εικόνα Χαράλαμπος Δούκας
Χαράλαμπος Δούκας
Εικόνα Χαρίλαος Σανδαλίδης
Χαρίλαος Σανδαλίδης